MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Unvanı                     : ERİZA HOME - AHMET CAN ERİZ

Adresi                      : Akhisar Mah. 2. Fatih Cad. No:2/C16400 İnegöl/Bursa

Telefon                    : 0544 935 7203

Fax                           : 0533 557 2242

E-mail                      : [email protected]

1.2- ALICI:

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adresi                      :

Telefon                    :

E-mail                      :

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI' nın SATICI' ya ait ERİZA HOME - AHMET CAN ERİZ internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih :

Ürün Adı                                                                            Adet                Toplam Ürün Tutarı

Xxxx                                                                           xxxx                 xxxxx

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme Yöntemi :  TL / USD/ EURO

Ödeme Tutarı     : KDV Dahil Toplam

Teslimat Adresi  :

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, ERİZA HOME - AHMET CAN ERİZ internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, her bir ürün için ALICI' nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI' dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ‘XXXX’’ adlı ürünün teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI' ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI' nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI' ya ait kredi kartının ALICI' nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI ' ya ödememesi halinde, ALICI' nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI' ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI' ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI' nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI' ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.9- ALICI, cayma hakkı kullanımının ürünün teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılması şartına bağlı olduğunu, işbu şartlara uyulmaksızın cayma hakkı kullanıldığı takdirde ürünün kendisine iadesi için gerekli olan nakliye giderlerinin kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.10- Mesafeli satış sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda ALICI, Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru veya Tüketici Mahkemesi’nde dava açma hakkına sahiptir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

5.1- ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir.

5.2- Cayma hakkının kullanılabilmesi için teslim edilen ürünün ALICI tarafından kirletilmemesi, yıpratılmaması gerekmekte, ürünün teslim edildiği hali ile SATICI’ya teslim edilmesi gerekmektedir. Ürünlerde ALICI tarafından meydana gelen zararlar, ürün bedeli ALICI’ya iade edilirken, hiçbir ihtara gerek kalmaksızın ürün bedelinden mahsup edilecektir.

5.3- Cayma hakkı kullanılırken ve ürün SATICI tarafından iade alınırken, SATICI ve ALICI tarafından ıslak imzalı tutanak düzenlenir. İşbu tutanak ekine ürünün mevcut halinin görselleri eklenir. ALICI’nın tutanağı imzalamaktan imtina etmesi durumunda, SATICI’nın ürünlerde oluşan zarara ilişkin düzenlemiş olduğu tutanak, ALICI tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. Ayrıca böyle bir durumda, SATICI’nın tutanağın imzalanmaması sebebi ile cayma talebini kabul etmemesi söz konusu olabilecektir. ALICI’nın düzenlenecek tutanağa ihtirazi kayıt eklemesi mümkündür.

5.4- Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI' ya faks, e-mail veya telefon ile yazılı olarak bildirimde bulunulması, ürünün 6. Maddede belirtilen ürünlerden olmaması, ürünün teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI' ya teslim edilen ürünün SATICI' ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI' ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

5.5- Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü ALICI’ ya aittir.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

-Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sitemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.)

-Her türlü yazılım ve programlar

-DVD, VCD, CD ve kasetler

-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.)

-Hür türlü kozmetik ürünleri

-Telefon kontör siparişler

-Müşterinin ÖZEL RENK ÖZEL TASARIM VE MODELDE SİPARİŞ ETTİĞİ ÜRÜNLER

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI' nın veya SATICI' nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI:                                                                    ALICI:

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR